top of page

Des del Hall de la Facultat, al Palau de la Música

Una banda en continua renovació; entren nous estudiants, ixen altres, però la esència permaneix.

bottom of page