top of page

D' Universitaris per a Universitaris

La Banda de la Facultat de Medicina i Odontología és una agrupació musical oberta a tots els estudiants de la Universitat de València que pretén ser d'universitaris i per a  universitaris. 

 

Quan un universitari arriba la UVEG, ho fa decidit a aprendre Filosofia, Filologia, Història, Medicina, Matemátiques, Dret... i sol deixar l'instrument que l'ha acompanyat durant tant de temps de costat. A la nostra agrupació trobará un lloc on evitar-ho, i no sols no deixará l'instrument, sino que millorará la seua qualitat.  

La banda, per les seues característiques com a agrupació, permet l'entrada a molts instrumentistes de vent i percussió, que podrán compatibilitzar els estudis universitaris amb la millora de la seua qualitat musical. 

Amb la idea de que els estudis universitaris són el primer, es realitzen assajos 1 vegada a la setmana, els dimecres de 18:30  fins les 20:30 en el propi campus de Blasco Ibàñez, gracies a la Facultat de Medicina, que ens ha cedit una aula preparada per a aquest fi. 


El repertori és variat i sempre entretingut, que busca el mantenimient musical, la millora i sempre que els seus integrants gaudisquen. 

Els assajos es detenen 1 mes abans dels exàmens, per deixar temps als integrants per l'estudi, i es reanuden després d'aquestos, en febrer. En el segon quatrimestre, la situació es la mateixa. 

bottom of page